Novinky a společnostHospodářství

Účetnictví a analýza bankrotů

V případě, že sovětští lídři vědí, že tyto záznamy a analýzy selhání, zhroucení centrálně plánované ekonomiky mohlo být zabráněno a zhroucení Sovětského svazu. Faktem je, že až do začátku 90.-tých let v Sovětském svazu došlo k obrovské množství společností, které vyrábějí konkurenční zboží, plýtvání vyhrazené prostředky, které utrpěly ztráty, zneužití veřejné financování a oddlužení. Představa o platební neschopnosti nebo úpadku společnosti, nebyla přijatelná, protože vrhají stín na centrálním vedením, což ukazuje na jejich neschopnost při řízení finančních a ekonomických aktivit podniků, průmyslu a ekonomiky jako celku.

Z tohoto důvodu se přechod na volných ekonomických vztahů v Rusku je charakterizováno masivní devastaci bývalých státních podniků a „prihvatizatsii“ údajně nerentabilní, znehodnocený a opuštěný na milost věřitelů podniku. Teprve ke konci dekády, za pomoci právních norem na výstavbu mechanismus bankrotu, se nepodařilo urovnat vztahy dlužníka s věřiteli, s možností uložení majetku společnosti a obnovu své ekonomiky. Účetní a analýza poruch byly hlavními způsoby monitorování a diagnostiku selhání. To umožňuje, aby přijaly nezbytná opatření pro zlepšení finančních a hospodářských činností organizace.

V moderním Rusku, v sérii globálních krizí, v podmínkách nedostatku finančních prostředků, kdy bankovní systém zvýší náklady na úvěr, úpadku podniku analýzy a podpořit jejich platební zůstává naléhavá a základním úkolem pro jeho vedení. Během těchto období, v důsledku finanční problémy mohou být jak vhodně zvolená strategie podniku ve vysoce konkurenčním před jednáním důvodů pro vedení, včetně politické a ekonomické nestability státu a společnosti, rozvoj vědeckého a technického pokroku, se vznikem nových produktů a nezávislé.

Bankrot (platební neschopnost) - uznávanou autoritou dlužníka veřejné neschopnost splnit všechny požadavky organizací věřiteli o peněžitých závazků; postup použitý k dlužníkovi, zaměřený na posouzení jeho finanční a hospodářská situace, rozvojové opatření k jeho zlepšení, a pokud uplatnění těchto opatření by bylo považováno za nemožné - spravedlivě splnit finanční zájmy věřitelů v úpadku podniku.

Na jedné straně, bankrot - což je jev, který je schopen zlepšit ekonomiku jednotlivých podniků a ekonomiky jako celku, přirozeným výběrem a odstranění neefektivních, nekonkurenceschopných podniků nebo jejich reorganizaci. Na druhou stranu, bankrot - sada sociálních problémů spojených s redukcí a propouštění zaměstnanců, zrušení podpory sociální oblasti, jakož i se vznikem zločinu a korupce v procesu majetku přerozdělování.

Analýza Úpadek - posouzení pravděpodobnosti platební neschopnosti podniku tím, že zkoumá strukturu rozvahy společnosti, výpočet likvidity, rentability a finanční stability podniku. Toto hodnocení má za cíl učinit rozhodnutí o likvidaci, reorganizaci nebo nové obchodní organizace. Ke sledování provádění rozhodnutí konkurzního řízení je organizována záznamy o finančních transakcích v souladu s platnými právními předpisy.

Účetnictví a analýza poruch, v souladu se zákonem, zahrnuje kroky likvidace a reorganizace řízení:

1) pozorování. Je to dáno stavem solventnosti podniku v době soudu výpis z úpadku dlužníka

2) Ozdravný finanční. Opatření jsou obnovení platební schopnosti podniku.

3) Externí ovládání. Jmenován externí správce, zástupce věřitele, navržen tak, aby rychle obnovit finanční a ekonomickou situaci dlužníka.

4) řízení o úpadku. Zastavil veškerou ekonomickou činnost dlužníka, odhadovaný majetek držený zásoby a dělal platby věřitelům.

Nezapomeňte, že záznamy a analýzy poruch, ačkoli významný faktor podporující udržitelný rozvoj konkurenceschopnou ekonomiku, ale stále zůstává velmi negativní jev pro sociální sféře v moderním světě.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.